33 tisíc přihlášek dorazilo na Univerzitu Palackého

O studium na Univerzitě Palackého je obrovský zájem – osm fakult k 1. březnu 2012 obdrželo téměř třiatřicet tisíc přihlášek podaných ke studiu pro akademický rok 2012/2013. Největší zájem projevili mladí lidé o studium na Pedagogické a Filozofické fakultě UP – elektronický systém registruje více než deset tisíc přihlášek na obory Pedagogické fakulty a téměř osm a půl tisíce přihlášek na fakultu Filozofickou.

Počet přihlášek však stále není zcela definitivní. „Na všechny obory bylo možné hlásit se do konce února, avšak na nově akreditované obory na FZV a FF a dvou studijních oborech, které jsou realizované na CMTF společně s VOŠ CARITAS je tato možnost ještě stále otevřena,“ upozornil doc. Vít Zouhar, prorektor pro studijní záležitosti UP.

Přihlášky je stále možné podávat na Fakultu zdravotnických věd, konkrétně na nově akreditovaný navazující magisterský studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech až do 31. března 2012. „V případě kladného výsledku u dvou žádostí FZV, které by měly být projednávány na dubnovém zasedání Akreditační komise, bude možné zhruba od poloviny dubna podávat přihlášky na další navazující magisterské obory, a to na obor Ošetřovatelská péče v pediatrii, pro který žádáme o udělení akreditace, a obor Managament zdravotnictví, pro něhož je nutné akreditaci prodloužit,“ informovala Alena Cholinská ze studijního oddělení FZV UP.

Katedra asijských studií Filozofické fakulty v akademickém roce 2012/2013 nově otevírá jednooborové studium oboru Japonská filologie – a to jak v bakalářském, tak navazujícím magisterském programu. Termín podání přihlášek ke studiu jednooborové japonské filologie byl prodloužen do 16. března 2012. „Na základě dlouhodobého, neustále se zvyšujícího zájmu studovat japonskou filologii samostatně bez nezbytné kombinace s jiným oborem byla Akreditační komisi ČR předložena žádost o rozšíření akreditace o jednooborové studium. V září tohoto roku přivítáme první studenty nového oboru,“ prozradila Mgr. Sylva Martinásková z KAS FF.

Přihlášky je stále možné posílat také na Cyrilometodějskou teologickou fakultu. Posledním březnem jsou limitovány přihlášky na obor: Katolická teologie (Mgr., PS), Sociální pedagogika (Bc., PS, KS), Teologické nauky (Bc., KS), Teologické nauky (NMgr., KS), Učitelství náboženství pro základní školy + Katechetika (NMgr., KS), Spirituální a křesťanská formace dospělých (NMgr., KS), Mezinárodní humanitární a sociální práce (NMgr., PS) a Charitativní a sociální práce (NMgr., PS, KS).

První kolo možnosti podat přihlášku na obor Charitativní a sociální práce (Bc., PS, KS) a Mezinárodní sociální a humanitární práce (Bc., PS) končí 30. dubna, do 31. července potrvá 2. kolo.

Počet přihlášek na jednotlivé fakulty:

Cyrilometodějská teologická fakulta 739
Lékařská fakulta 3 258
Filozofická fakulta 8 436
Přírodovědecká fakulta 3 879
Pedagogická fakulta 10 065
Fakulta tělesné kultury 2 172
Právnická fakulta 2 795
Fakulta zdravotnických věd 1 487
UP celkem 32 831

Pozici nejžádanějšího oboru si udržel obor Právo, realizovaný Právnickou fakultou UP – zájemců o jeho studium je více než dva tisíce. Mezi velmi atraktivní obory se počítají oba obory nabízené Lékařskou fakultou UP Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Tradičně velký zájem projevili uchazeči také o Psychologii na Filozofické fakultě UP.

Největší zájem na jednotlivých fakultách je o následující obory:

Právo 2035
Všeobecné lékařství 1972
Zubní lékařství 1286
Psychologie 880
Anglická filologie 364
Aplikovaná informatika 310
Matematika + ekonomie se zaměřením na bankovnictví 307
Trenérství a sport – kombinovaná forma studia 244
Fyzioterapie – Bc. 498
Pedagogika - veřejná správa 538
Pedagogika - veřejná správa – kombinovaná forma studia 403
Učitelství pro MŠ – kombinovaná forma studia 386

zdroj: ČTK