Až třetina případnů násilí směřuje k rodičům

Až třetinu všech případů domácího násilí v Olomouckém kraji během loňského roku tvoří násilí dětí vůči svým rodičům či prarodičům. Podle odborníků tato čísla v porovnání s předchozími roky neustále narůstají. Policisté zaznamenali za loňský rok i dva případy, kdy se násilí na svých rodičích dopouštěly i nezletilé děti. Loni bylo v kraji vykázáno z obydlí celkem 112 lidí, téměř dvakrát více než předloni.

Policisté ve svých statistikách zaznamenali tzv. mezigenerační násilí v 36 případech. "Narůstá to stejně jako narůstají případy domácího násilí. Toto číslo se zvyšuje, je to obtížný problém, který se těžko řeší. Jsou to poměrně dramatické případy, které mnohdy nemají řešení, neboť je oběti blokují," řekl dnes novinářům koordinátor pro domácí násilí Drahomír Ševčík ze Střediska sociální prevence Olomouc.

Domácí násilí v takových případech doprovází psychické, ale i fyzické násilí. "Startéry mohou být různé, často jde o ekonomickou formu násilí. Starší lidé jsou odkázáni na pomoc svých dětí, jsou jim odebírány finanční prostředky. Jde většinou o psychický nátlak a postupně se přidávají i fyzické útoky. Začíná to být obrovský problém. Senioři sice přijmou nabídku pomoc ze strany intervenčního centra, ale bojí se udělat kroky, které by vedly k vykázání z domova," uvedl koordinátor.

Odborníci však ve svých statistikách zaznamenali loni dokonce dva případy, kdy vlastní rodiče fyzicky napadali nezletilé děti starší deseti let. "Dopouštěly se závažného fyzického násilí na svých rodičích. Legislativa myslí i na tyto případy. Policisté sice mají právo je vykázat ze společného obydlí, nezletilí násilníci ale nemohou zůstat bezprizorní na ulici, musí se o ně postarat orgán sociálněprávní ochrany dětí. Většinou se jedná o umístění do výchovného zařízení," doplnil Ševčík.

Podle vrchního komisaře Zbyňka Hanzla, který má problematiku domácího násilí v kraji na starosti, stoupl počet vykázání z domova v porovnání s předchozími roky několikanásobně. "Nejvíce případů jsme loni zaznamenali na Šumpersku, kde jich bylo 41, nejméně na Prostějovsku. Tam bylo ze společného obydlí vykázáno sedm lidí," uvedl Hanzl.

Více než osm desítek těchto případů v kraji se týkalo násilí mezi partnery. Podle odborníků se tento problém dotkl celkem 162 nezletilých dětí, kteří v těchto rodinách žijí. Ze statistik také vyplývá, že celkem bylo loni domácím násilím v Olomouckém kraji přímo ohroženo 151 žen, 20 mužů a čtyři děti. Jsou mezi nimi i případy, kdy se oběti obrátily přímo na intervenční centra.

Domácí násilí patří v Česku mezi trestné činy od června 2004. Vykázat na deset dní z domova lidi, kteří ubližují svým blízkým, smí policie od ledna 2007. Chrání tak ohrožené lidi před případnými dalšími útoky. Obětem pomáhají intervenční centra. V Olomouckém kraji je jich pět.

zdroj: ČTK