Během deseti let klesl počet obyvatel v Olomouckém kraji asi o 4000

V Olomouckém kraji se od roku 1980 trvale snižuje počet obyvatel. Podle statistiků jich jen za posledních deset let do loňského sčítání lidu, domů a bytů ubylo zhruba 4000. Podle sčítání z loňského roku v regionu bydlelo téměř 640.000 lidí. Šetření také potvrdilo trend postupného stárnutí obyvatel regionu, řekl v pondělí novinářům vedoucí oddělení sčítání Miloslav Pospíšil.

Kromě Olomouckého kraje se počet obyvatel snížil v Moravskoslezském a Zlínském kraji. "Region přesto stejně jako v roce 2001 zůstává šestým největším krajem v republice z hlediska počtu obyvatel za Středočeským krajem, Prahou, Moravskoslezským, Jihomoravským a Ústeckým krajem. Na celkovém počtu obyvatel ČR se náš kraj podílí 6,1 procenta," uvedl Pospíšil.

Počet obyvatel se v Olomouckém kraji v mezidobí let 2001 až 2011 snížil ve 149 z 399 obcí regionu. Pokles statistici hlásí ve všech okresních městech. Například v krajské Olomouci se počet obyvatel snížil o 2564 na 100.043. O nejvíce obyvatel, bezmála 2900, přišel Přerov.

Sčítání lidu, domů a bytů potvrdilo podle Pospíšila trend postupného stárnutí obyvatel. "Podíl osob v postproduktivním věku se od předchozího sčítání v roce 2001 zvýšil až na 16,1 procenta. Nárůst podílu nejstarší věkové kategorie byl na úkor dětské složky populace. Podíl nejstarší kategorie obyvatelstva převyšoval dětskou složku obyvatel o 1,6 procentního bodu," uvedl Pospíšil.

Z šetření dále podle něj vyplývá, že struktura obyvatel podle rodinného stavu je v kraji velmi podobná celostátní. "Při sčítání v roce 2001 měly nejvyšší podíl jak u mužů, tak u žen, osoby žijící v manželství. V roce 2011 je však situace mezi pohlavími rozdílná. Zatímco u žen stále ještě převládal podíl vdaných, u mužů byl nejvyšší podíl svobodných," řekl Pospíšil.

Loňské sčítání dále potvrdilo podle něj stálý trend zvyšování úrovně vzdělání v regionu. Podle šetření statistiků přibylo lidí s maturitou, vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním.

V Olomouckém kraji bylo loni 137.000 domů, nejvíce v historii

V Olomouckém kraji se za deset let do loňského sčítání lidu, domů a bytů zvýšil podle statistiků počet domů o více než sedm procent na zhruba 137.000, což je nejvíce v historii regionu. V tomto mezidobí přibylo v regionu 9000 domů, což je výrazně více než v předchozích desetiletích, řekl dnes novinářům Jiří Frelich z informačních služeb olomoucké krajské pobočky Českého statistického úřadu.

Vysoká dynamika růstu počtu domů je podle celorepublikovým trendem. "Důvodem je charakter výstavby v posledních letech, kdy se hlavním pilířem výstavby staly rodinné domy, dříve se stavěly především bytové domy," uvedl Frelich.

Změny statistici zaznamenali i v případě formy vlastnictví bytů. Zatímco v roce 2001 rodiny z regionu měly vyjma bytů ve vlastních domech v osobním vlastnictví necelých 27.400 bytů, o deset let později to bylo více než 64.400 bytů. Nájemních a družstevních bytů naopak ubylo. Změna souvisí mimo jiné s tím, že řada měst v regionu přistoupila k privatizaci bytového fondu.

Bytová výstavba však má v Olomouckém kraji v poslední době sestupnou tendenci. Například v prvních třech čtvrtletích roku v regionu meziročně klesl počet dokončených bytů o 16,7 procenta na 960. Podle odborníků to souvisí s dopady světové hospodářské krize. Mnozí lidé nemají na stavbu nemovitosti peníze, na půjčku nedosáhnou nebo se obávají se zadlužit.

V Olomouckém kraji se hlásí více lidí k moravské národnosti

V Olomouckém kraji výrazně vzrostl podle loňského sčítání lidu, domů a bytů počet lidí, kteří se hlásí k moravské národnosti. Zatímco 2001 jich bylo zhruba 49.700, při loňském šetření statistiků ji v dotaznících uvedlo téměř 76.900. Naopak lidí hlásících se k české národnosti v regionu ubylo, jejich počet se snížil ze zhruba 564.800 v roce 2001 na necelých 369.400, novinářům to dnes řekl vedoucí oddělení sčítání Miloslav Pospíšil.

Podotkl však, že na dobrovolnou otázku týkající se národnosti loni při sčítání neopověděla čtvrtina obyvatel kraje, v roce 2001 jejich podíl činil pouze 1,5 procenta.

K romské národnosti se při posledním sčítání přihlásilo 373 obyvatel kraje, ke kombinaci romské a další národnosti 845 lidí. "Toto číslo je velice diskutabilní, protože i sami Romové říkají je nízké," řekl Pospíšil.

V Olomouckém kraji se od roku 1980 trvale snižuje počet obyvatel. Podle statistiků jich jen za posledních deset let do loňského sčítání ubylo zhruba 4000. Podle sčítání z loňského roku v regionu bydlelo téměř 640.000 lidí.

zdroj: ČTK