Nejen mnoha právnickým kancelářím covid pomohl překonat nedůvěru k videokonferencím

Právní segment byl dlouhodobě k videokonferencím nedůvěřivý. Až teprve covid nasměroval mnoho právnických kanceláří a právních oddělení mnoha firem k jejich aktivnímu využívání. Obavy, že právní záležitosti je třeba nutně řešit osobně, se rozplynuly. 

Je samozřejmostí, že citlivé komunikace klient - právník a stejně tak i všechny firemní záležitosti právního charakteru, musí být dobře zabezpečeny. Jejich únik je pro firmy velmi nebezpečný. Covidová zkušenost přinesla obrovský boom. A i právníci zjistili, že v nabídce profesionálních videokonferencí jsou poskytovatelé, kteří dokáží nabídnout vedle jednoduchého a intuitivního ovládání také dokonalé zabezpečení. 

„Ano, je to tak. Zkušenost covidu přesvědčila většinu právního sektoru, že mezi nabídkou videokonferencí lze najít ty, které vyhovují jejich nárokům a že jim to přinese navíc značné výhody. Klíčové ale právě pro tyto zákazníky bylo, že někteří poskytovatelé dokáží nabídnout takové zabezpečení hovoru a následně uložených dat, že není opravdu čeho se obávat a proč se videokonferencím vyhýbat,“ říká Michal Černý, zástupce společnosti Lifesize pro ČR.

Zabezpečení rozhodlo

Pro advokátní praxi je klíčové vysoké zabezpečení komunikačních kanálů i celé platformy. „Videokonferenční řešení nám v těžkém kovidovém období umožnilo pracovat i komunikovat s klienty. I nyní nám usnadňuje práci, klientům jsme schopni poskytovat kvalitnější služby, vyšší komfort a snížit náklady,“ říká Michal Tvrzník z advokátní kanceláře Kocián, Šolc, Balaštík a dodává „Videokonference vyhovuje našim komunikačním potřebám i vysokým požadavkům na zabezpečení. Dnes si bez těchto nástrojů již nedokážeme běžnou praxi představit.“

Zachování důvěrnosti právního jednání při videokonferenci

Při videokonferenčním hovoru se projednávají skutečnosti, které často mají důvěrnou povahu. Pokud je předmět jednání citlivý, je základním pravidlem dobře chránit přihlašovací údaje (link, případně přihlašovací PIN), tak, aby se na videokonferenční hovor nemohl přihlásit nikdo, kdo přítomen být nemá. 

Jak s nahráváním?

Pořízení záznamu a jeho uložení mimo kontrolu všech účastníků konference může například zvýšit riziko prozrazení skutečností, které jsou obchodním tajemstvím a v rámci konference se o nich diskutuje.

„Právníkům v neposlední řadě také vyhovuje a pomáhá, že využívání nejmodernějších nástrojů zvyšuje jejich reputaci v oboru. A také je tento nástroj velmi dobře prakticky využitelný tím, že nabízí přístup ke všem informacím, které jsou po ukončení hovoru dlouhodobě a bezpečně uchovávány v archivu,“ uzavírá Andrej Hronec ze společnosti Audiopro.