Nevyhneme se výraznému zvýšení nezaměstnanosti

Pandemie ovlivnila vývoj ekonomiky v loňském i letošním roce naprosto zásadním způsobem. Letos se s největší pravděpodobností v České republice nevyhneme výraznému zvýšení nezaměstnanosti, i když v některých segmentech zaměstnance hledají stále. Počty nabízených míst na portálu Profesia.cz v některých oborech dokonce překonávaly předloňské hodnoty. Například v segmentu techniky a rozvoje vzrostl počet nabídek v prosinci a lednu o 35 % oproti přelomu let 2019/20. Nové pracovníky stále hledají výrobní podniky, počet nabídek do výroby byl vyšší než v předcházejícím roce opakovaně – v září o 9 %, v říjnu o 11 %, v listopadu dokonce o 38 % a v prosinci o 26 %, to je ale ovlivněno úbytkem zahraničních agenturních pracovníků.

Rekordní propad hospodářství v loňském roce jde jednoznačně na vrub nabídkovému a poptávkovému šoku, který byl s celosvětovým rozšířením nákazy spojený. Těžké časy ale také ukázaly, že české firmy dokážou v době krize rychle a úspěšně improvizovat. Rychlost přesunu obchodování na internet a expanze e-commerce byla obdivuhodná. Část podnikové sféry se ale musela zaměřit na optimalizaci peněžních toků a začala výrazně škrtat investice, aby se vyhnula většímu propouštění. To bylo spíše odloženo než zažehnáno, takže výraznému zvýšení nezaměstnanosti se letos nevyhneme.

Počty nabídek kolísají

Nabídka volných míst vloni vykazovala velké výkyvy. Po březnovém a dubnovém zmrazení se zdálo, že ekonomika znovu rychle naskočí a počty nabízených míst v některých oborech překonávaly předloňské hodnoty. Pak přišlo další zmrazení, ale i tak například v segmentu techniky a rozvoje vzrostl počet nabídek v prosinci a lednu o 35 % oproti přelomu let 2019/20, kdy ještě ekonomika šlapala na plné obrátky. Nábor neutuchá ani ve výrobních podnicích, počet nabídek do výroby byl vyšší než v předcházejícím roce opakovaně – v září o 9 %, v říjnu o 11 %, v listopadu dokonce o 38 % a v prosinci o 26 %.

„V Accenture ČR nyní v oblasti IT poptáváme pracovníky na juniorní i seniorní pozice. Nejvíce volných míst máme v našem Cyber Fusion centru, které se zaměřuje na řešení kyberkriminality. Tento segment výrazně roste a jeho význam je navíc umocněný momentální situací,“ konstatuje Petr Bujalka, manažer náboru Accenture v ČR.

Mezi další segmenty, v nichž nabídek v posledním kvartálu loňského roku oproti předcházejícímu roku přibylo, patří strojírenství, energetika a elektrotechnika, stavebnictví a reality, HR a pomocné práce. Naopak největší propad nabídek zaznamenala oblast cestovního ruchu, gastronomie a hotelnictví, služeb, ale také bankovnictví, pojišťovnictví a zákaznické podpory. Konkrétně v cestovním ruchu, gastronomických a ubytovacích službách se od září pohybovaly propady oproti roku 2019 mezi 79 a 87 procenty, ve službách mezi 66 a 82 procenty.

„I když se v některých oborech nábor oživil a předčil hodnoty z roku 2019, celkový počet nabídek oproti loňsku poklesl o více než pětinu (o 22 %). Odpovídaly tomu i údaje za jednotlivé podzimní a zimní měsíce, kdy byl oproti roku 2019 počet nabídek v září nižší o 23 %, v říjnu o 28 %, v listopadu o 17 % a v prosinci o 22 %. V lednu jsme zaznamenali tradiční stagnaci počtu nabídek,“ uvádí konkrétní porovnání Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Mzdy celkově rostou, ale v některých oborech se reálně snižují

Růst mezd vloni celkově zpomalil, a i když v posledním čtvrtletí se procento navýšení díky mimořádným odměnám na konci roku zvýšilo, posun oproti předcházejícímu roku byl nejnižší od roku 2014. Konkrétně se za rok 2020 podle údajů platového portálu Platy.cz celková průměrná mzda včetně odměn a bonusů zvýšila o 5,3 % na necelých 42 500 Kč, medián byl ale podstatně nižší – 38 000 Kč. To dokazuje, že většina zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhne. Čtvrtina zaměstnanců s nejnižšími mzdami v průměru brala dokonce jen 30 000 Kč.

Letos růst mezd ovlivní především zvýšení superhrubé mzdy a změny odvodů a daňových sazeb. I když se díky nízkému loňskému základu očekává poměrně výrazný růst ekonomiky, přidávat se příliš nebude. Doby, kdy výdělky rostly rychle v celé ekonomice, jsou pryč. A covid ještě prohlubuje propast mezi mzdami v jednotlivých oborech. Vloni si podle údajů z Platy.cz nejvíce polepšili lidé ve výrobě, telekomunikacích či v pojišťovnictví a v bankovnictví. Dá se očekávat, že spolu s IT a retailem si tyto obory udrží dobrou pozici i letos. Stagnace mezd postihla především segment služeb, kde se vloni průměrná mzda téměř nezvýšila, respektive vzrostla o 0,6 %. Pod jednoprocentním růstem zůstal i automobilový průmysl.

Zájem o nabízená místa roste

„Po letech, kdy zaměstnavatelé zoufale hledali relevantní kandidáty, nastává obrat k situaci, kdy si mohou dovolit opět zvyšovat své nároky. Výrazně vzrostl počet reakcí na vypsané pozice a začínáme se blížit hodnotám obvyklým před rokem 2015,“ říká Michal Novák. Přesto některé firmy hlásí stálý nedostatek vhodných kandidátů na volná místa. Dochází tak k určitým paradoxům, kdy například restaurace v létě marně hledaly kuchaře a číšníky, kteří kvůli nejisté budoucnosti přecházeli do jiných oborů s jistějším výdělkem, jako výroba, retail nebo dodávkové služby. Očekávaným trendem tedy je opětovný zájem o rekvalifikace, jimiž bude řada propuštěných zaměstnanců z utlumených oborů řešit situaci.