Právě se nacházíte:

Nové tramvaje v Olomouci

LIdé v Olomouci se budou do dvou let vozit v novém elektrobusu a osmi nových nízkopodlažních tramvajích. Dopravní podnik získal dotaci na nákup bezemisních vozidel pro městskou hromadnou dopravu a vozy vyrazí do ulic koncem roku 2018.  

Celkem budou stát 193 milionů korun, dotace pokryje 85 procent z celkové částky.

„V rámci projektu dopravní podnik pořídí osm plně nízkopodlažních tramvají, z toho pět jednostranných a tři oboustranné, a jeden nízkopodlažní elektrobus," vypočítal primátor Antonín Staněk s tím, že pro nákup elektrobusu se město rozhodlo z důvodu snížení emisí.

„Jeho zařazením na lince, která by měla jít centrem města, přispějeme malým, nicméně významným způsobem ke snížení už tak relativně nepříjemných emisí, které čas od času Olomoučany trápí," doplnil primátor Staněk.

Pro elektrobus mluví i zdokonalený systém dobíjení, kdy vůz ujede až 300 kilometrů, a možnost financovat ho z dotací.

Právě dotace změnila i původní záměr tramvaje modernizovat. Místo toho koupí dopravce nové.

„Nové tramvaje nahradí stávající. Původně dopravní podnik počítal s renovací starších tramvají, nicméně teď půjde cestou jejich výměny a modernizuje vozový park," řekl Antonín Staněk a doplnil, že o takovém kroku se uvažovalo již delší dobu.

Také s dalším plánovaným nákupem modernizovaných tramvají mají Dopravnímu podniku pomoci prostředky z evropských fondů.

„Pořízení dvou modernizovaných tramvají by mohly částečně pokrýt finance z Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace," vysvětlil primátor a řekl, že plánovaný termín pro vyhlášení výzvy k předkládání projektových záměrů je příští rok v březnu.

„Výzva je směřována k projektům, které mají podpořit šetrnější způsoby přepravy, k nimž patří právě doprava veřejná," poznamenal Antonín Staněk.