Šternberk zavedl sběr použitých rostlinných olejů

Radnice ve Šternberku na Olomoucku jako jedna z prvních v Olomouckém kraji zavedla sběr použitých rostlinných olejů z domácností, které nyní lidé většinou vylévají do kanalizace či vyhazují do popelnic. Použitý rostlinný olej totiž nachází další uplatnění v energetice, stavebnictví i lesnictví.

"Jen málo občanů ví, že se použité potravinářské oleje dají dále využít. Právě proto se město Šternberk rozhodlo nově rozšířit systém separace odpadů o potravinářské oleje," řekla dnes ČTK mluvčí šternberské radnice Irena Černocká. Radnice na třech místech ve městě instalovala speciální nádoby určené pro sběr potravinářských olejů a pokud lidé budou mít o tuto službu zájem, tak rozmístí další kontejnery.
 
Nádoby na sběr potravinářských olejů jsou opatřeny informačním štítkem a mají otvor pro vhazování plastových nádob s maximálním objemem 1,5 litru. "Nádoby slouží k odkládání použitých jedlých olejů a tuků z domácností a ztužených jedlých tuků," uvedla Černocká.
 
Město tak chce snížit množství olejů, které lidé vylévají do kanalizace či vyhazují do kontejneru na komunální odpad. "Neřízená likvidace olejů a tuků výrazně znečišťuje životní prostředí, ale především odpadní potrubí a systém kanalizace," upozornila Černocká.
 
Podle údajů olomoucké pobočky Hnutí Duha každoročně skončí v tuzemském odpadním potrubí zhruba 40.000 tun rostlinného oleje. "Nejedná se jen o restaurace a občerstvení. Nemalý podíl na tomto čísle mají i domácnosti. Pokud se olej dostane do potrubí, ztuhne a vytváří nánosy, na které se lepí další nečistoty. Odpad se tak může snadno ucpat," uvedla Renata Placková z Hnutí Duha.
 
Výkup a recyklaci použitých rostlinných olejů v posledních letech začalo v Česku nabízet několik firem. Olej vykupují od provozovatelů restaurací, školních jídelen i domácností. Sběr použitých potravinářských olejů do speciálních nádob už zavedlo také několik měst, například České Budějovice. V Olomouci mohou lidé rostlinné a fritovací oleje odevzdat ve sběrném dvoře.
 
Na likvidaci rostlinných olejů se specializuje firma SK-OIL Morava z Choliny na Olomoucku, která spolupracuje hlavně s provozovateli restaurací a jídelen. "Množství vykoupeného rostlinného oleje v posledních letech kvůli krizi klesá úměrně tomu, jak se snižuje návštěvnost restaurací," řekl ČTK Stanislav Mýlek z firmy SK-OIL Morava.
 
Domácnosti mají podle něj zatím jen nepatrný podíl na vykoupeném množství potravinářského oleje, protože radnice většinou sběr neorganizují. "Lidé mohou v několika městech použitý olej odevzdat do nádob ve sběrných dvorech. Povědomí o tom se mezi veřejností postupně zvyšuje a množství vykoupeného oleje z domácností pozvolna roste," podotkl Mýlek.
 
Výkupní ceny litru rostlinného oleje činí několik korun. Olej se používá k vytápění či jako přídavek do motorového paliva. Potravinářský olej lze použít i jako ekologické mazadlo potravinářských či lesnických strojů.
 
zdroj: ČTK