Vstup do zoo pro uprchlíky z Ukrajiny

Na základě usnesení Rady města Olomouce bude vstup do Zoo Olomouc občanům z Ukrajiny umožněn dle těchto nařízení:

Vstup za 1 Kč pro všechny ženy, děti do 18 let a seniory nad 60 let, kteří museli uprchnout z Ukrajiny z důvodu probíhajícího válečného konfliktu.

Aby tento nárok měli lidé postižení konfliktem, nikoliv osoby, které zde žijí dlouhodobě, pro vstup do zoo se bude nutné prokázat cestovním pasem Ukrajiny s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra nebo Policií ČR nebo hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem s vízem strpění.Pro překlenutí doby od příjezdu uprchlíků z Ukrajiny do získání potřebného víza v České republice bude uznáno i razítko s datem překročení hranice EU v cestovním pase, avšak ne s datem starším než 23. února 2022, a to po dobu maximálně 30 dnů od vstupu na území EU.

https://www.zoo-olomouc.cz/