Vstupné do Zoo pro ukrajinské uprchlíky za 1 Kč pouze v určitém čase

Na základě usnesení Rady města Olomouce je od 1. května 2022 vstup do Zoo Olomouc občanům z Ukrajiny umožněn dle těchto nařízení:

Vstup za 1 Kč pro všechny ženy, děti do 18 let a seniory nad 60 let, kteří museli uprchnout z Ukrajiny v návaznosti na probíhající válečný konflikt - ve dnech pondělí až pátek, v čase od 9:00 do 14:00 hod.

Aby tento nárok měli lidé postižení konfliktem, nikoliv osoby, které zde žijí dlouhodobě, bude nutné se prokázat cestovním pasem Ukrajiny s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra nebo Policií ČR nebo hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem s vízem strpění. Pro překlenutí doby od příjezdu uprchlíků z Ukrajiny do získání potřebného víza v České republice bude uznáno i razítko s datem překročení hranice EU v cestovním pase, avšak ne s datem dřívějším než 23. února 2022, a to po dobu maximálně 30 dnů od vstupu na území EU. 

https://www.zoo-olomouc.cz/