Knihkupectví Poznání nabízí anatomické mapy, hudební CD...

Naše firma si stanovila nesnadný cíl: poskytnout čtenáři, který hledá v záplavě knih pomoc a poučení, co nejkvalitnější informace, které mu pomohou k dobré orientaci a tím i správnému výběru. Naším cílem tedy není poučovat čtenáře, co mají číst, ale poskytnout mu kvalitní a ucelený souhrn informací, ze kterých si může sám vybrat to, co ho zajímá.

Specializujeme se na okruhy: ,,Zdravý životní styl", Rozvoj osobnosti" a ,,Ezoterika". Jsou to oblasti velmi rozsáhlé, zahrnující velmi mnoho dalších oborů. Je proto nesnadné Vám předložit jednoduché a přehledné rozčlenění. Každý chápe věci trochu jinak, a proto je obtížné vytvořit jednotnou šablonu. Prosíme Vás tedy o spolupráci. Vaše návrhy a postřehy k členění a přehlednosti naší nabídky knih rádi uvítáme. Budou-li užitečné, použijeme je pro zkvalitnění naší práce.

Nejste pro nás jen zákazníci, ale především jste našimi partnery, bez nichž by naše práce byla zbytečná.
 
Firma “Knihy Poznání” zahájila svoji obchodní činnost v roce 2000 provozováním internetového knihkupectví. Následně byla otevřena kamenná prodejna knih, drahých kamenů a přírodních produktů.
 
Záměr byl poskytnout co možná nejkompletnější nabídku publikací zaměřených především na lidské zdraví, sebevzdělávání a duchovní růst obohacenou o doplňkový sortiment.